ธุรกิจขายตรง
ผู้แนะนำ เปรมภูริศวร์  เบอร์โทร 0906545829 Line : healtoffice

โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย


ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางเรื้อรังทางกรรมพันธุ์ สามารถถ่ายทอดจากบิดามารดาไปสู่ลูกหลานต่อไปได้ผู้ที่มียีนธาลัสซีเมียมีทั้งผู้ที่เป็นโรคและพาหะ

ผู้ที่เป็นโรคจะมีอาการโลหิตจาง ความรุนแรงแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของยีนที่ผิดปกติ ในประเทศไทยพบมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 600,000 คน ผู้ที่เป็นพาหะ

ธาลัสซีเมีย (เป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีสุขภาพใกล้เคียงคนปกติ) มากว่า 20 ล้านคน

ในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย 12 คน ต่อเด็กเกิดใหม่ทุก 1,000 คน ธาลัสซีเมียจึงเป็นโรคโลหิตจางกรรมพันธุ์ ที่พบบ่อยและกลายเป็นเรื่อง

ใกล้ตัว

#ธาลัสซีเมีย มี 2 ชนิด

ผู้ที่เป็นพาหะไม่แสดงอาการ สุขภาพดี ใกล้เคียงคนปกติทั่วไป แต่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง (มีขนาดเล็ก)

#พาหะธาลัสซีเมียเกิดจาก การได้รับยีนที่ผิดปกติมาจากพ่อหรือแม่ ผู้ที่เป็นพาหะจะมียีนที่ผิดปกติเพียงข้างเดียว และยังคงมียีนที่ปกติเหลือยู่เพียงพอที่จะ

ทำหน้าที่ทดแทนยีนที่ผิดปกติได้ ผู้ที่เป็นพาหะจึงมีสุขภาพดีเหมือนคนปกติทั่วไป แต่จะสามารถถ่ายทอดยีนที่ผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้โดยไม่รู้ตัว โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พ่อ และแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียทั้งคู่มีโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียเท่ากับ 1 ใน 4 หรือ 25%

ผู้ที่เป็นโรคแสดงอาการของโรคและสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้

ผู้ป่วยธาลัสซีเมียเกิดจากการได้รับยีนที่ผิดปกติมาจากพ่อและแม่ ผู้ป่วยจะมีอาการซีด ตาเหลือง ตับ ม้ามโต ใบหน้าเหลี่ยม ดั้งจมูกยุบ กระโหลกศีรษะ

หนา โหนกแก้มสูง คางและกระดูกขากรรไกรกว้าง ฟันแบนยื่น กระดูกบาง เปราะง่าย ผิวหนังดำคล้ำ ร่างกายเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ และติดเชื้อง่าย

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจะมีอาการรุนแรงแตกต่างกันมาก ตั้งแต่มีเลือดจางเล็กน้อย เลือดจางมาก และเรื้อรัง ไปจนถึงอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิต ตั้งแต่อยู่

ในครรภ์หรือหลังคลอดไม่นาน

ใครบ้างที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมีย

คนปกติทั่วไปมีโอกาสเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียชนิดใดชนิดหนึ่งถึงร้อยละ 30-40

ผู้ที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย

ผู้ที่มีญาติเป็นโรคธาลัสซีเมีย หรือ พาหะ

พันธุศาสตร์ของโรคธาลัสซีเมีย

ในกรณีที่พ่อและแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียทั้งคู่โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคเท่ากับ 1 ใน 4 โอกาสที่จะเป็นพาหะเท่ากับ 2 ใน 4 และโอกาสที่จะปกติเท่ากับ

1 ใน 4

ธาลัสซีเมียแฝง ไม่ตรวจไม่รู้ จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพาหะ หรือ ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

จากประวัติครอบครัว

จาการตรวจเลือดดู

- CBC (Complete Blood Count) เพื่อดูขนาดของเม็ดเลือดแดง

- Hemoglobin Typing เพื่อดูชนิดของฮีโมลโกลบิน

ธาลัสซีเมีย รักษาได้

การให้เลือด

แพทย์จะพิจารณาให้เลือดเมื่อผู้ป่วยซีดมาก และมีอาการเหนื่อย ในผู้ป่วยให้เลือดบ่อยและม้ามโตมาก แพทย์จะแนะนำให้ตัดม้ามออก

รับประทานวิตามินโฟลิค

เนื่องจากผู้ป่วยมีการสร้างเม็ดเลือดแดงอย่างมาก จึงควรได้รับยาโฟลิควันละ 1 เม็ด เป็นการทดแทน (ห้ามรับประทานยาบำรุงเลือดที่มีธาตุเหล็ก)

ให้ยาขับเหล็ก

ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ซีดมาก ได้เลือดบ่อยจะมีภาวะเหล็กเกิน ต้องได้รับยาขับเหล็ก คือ เดสเฟอร์ริอ๊อกซามิน ฉีดเข้าใต้ผิวหนังวันละ 10 ชั่วโมง ทุก

วัน

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Stem cell transplantation)

เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่วิธีหนึ่ง ที่ใช้ในการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดได้ โดยการปลูกถ่ายไขกระดูกที่ได้มาจากผู้บริจาค หรือการใช้เลือดจากรก

โดยภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในขณะที่ทำการรักษา หรือปลูกถ่ายไขกระดูก จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวด ในการ

ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โรคขับอวัยวะแปลกปลอม โรคตับ ผู้ป่วยจึงต้องการ การโอบอุ้มทั้งร่างกาย จิตใจ

และอารมณ์ เนื่องจากในระกว่างการรักษา ผู้ป่วยจะต้องอยู่ในเขตปลอดเชื้อ เป็นเวลาหลายวัน โดยญาติไม่อาจเข้าเยี่ยมได้ตามใจชอบ เพื่อลดอากาสนำ

เอาเชื้อโรคมาสู่ผู้ป่วยได้

การปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยที่เหมาะสมส่วนมากมักเป็นผู้ป่วยเด็ก เพราะในผู้ป่วยผู้ใหญ่มักจะได้รับเลือดมามากแล้ว ทำให้สภาพร่างกายไม่เหมาะสมที่จะ

ทำการปลูกถ่ายไขกระดูก
ปรับปรุงเมื่อ: 2020-03-01

สินค้า
E-mail: [email protected]  Mobile : 0906545829   คุณ เปรมภูริศวร์

เว็บไซต์นี้ทำเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางธุรกิจของสมาชิกเท่านั้น เว็บไชต์นี้ ไม่ใช่เว็บไชต์ของบริษัท Thegems เป็นเวปไซต์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สินค้าอุปโภค บริโภค thegems เปิดรับสมัครตัวแทน จำหน่ายทั่วประเทศ

สถิติเว็บไซต์ :  343865         เข้าชมวันนี้ : 13