ธุรกิจขายตรง
ธุรกิจขายตรง
ผู้แนะนำ เปรมภูริศวร์  เบอร์โทร 0906545829 Line : healtoffice

ภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย


ภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย ถือเป็นอีกหนึ่งโรคที่เกี่ยวกับเลือดซึ่งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ถือเป็นความผิดปกติที่เกิดในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบินซึ่งเป็น

โปรตีนสำคัญในเม็ดเลือดแดง โดยในผู้ป่วยที่เป็นโลหิตจางธาลัสซีเมียนี้จะไม่สามารถสร้างโปรตีนฮีโมโกลบินตัวนี้ได้ตามปกติหรืออาจจะสร้างได้น้อยลงนั่น

จึงทำให้เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยเกิดพยาธิสภาพ ทั้งขาดการยืดหยุ่นจึงทำให้มักจะถูกทำลายและนำไปสู่สภาวะโลหิตจาง ด้วยความที่ธาลัสซีเมียเป็นโรคที่

ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงว่าคนเป็นพ่อหรือแม่อาจจะเป็นผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียหรืออาจจะเป็นพาหะที่อาจจะส่งต่อพันธุกรรมไปยังลูกหลาน

ได้ โดยผู้ที่เป็นธาลัสซีเมียแฝง จะไม่เกิดอาการแต่จะเป็นพาหะที่ถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดไป ธาลัสซีเมียสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักได้แก่อัน

ฟ่าธาลัสซีเมียและเบต้าธาลัสซีเมีย

โดยอาการของผู้ที่เป็นภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมียนี้จะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของธาลัสซีเมีย โดยชนิดที่มีความรุนแรงสูง สามารถนำ

ไปสู่การเสียชีวิตของเด็กที่อยู่ในครรภ์หรืออาจจะเกิดหลังคลอดได้ไม่นาน ซึ่งตัวทารกจะมีลักษณะบวมน้ำซีดมากท้องโตจากการที่ตับและม้ามโตส่งผลไปถึง

หัวใจวาย ส่วนชนิดที่มีความรุนแรง เด็กอาจเริ่มมีอาการในช่วงขวบปีแรกและอาการจะมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเด็กจะมีอาการอ่อนเพลีย ผิวซีดเหลืองขายดีซ่าน

ส่วนชนิดที่มีความรุนแรงน้อยไปถึงปานกลาง ตัวเด็กจะมีอาการซีด ซึ่งอาจต้องได้รับการให้เลือดเป็นครั้งคราว อีกทั้งยังมีความรู้สึกเหนื่อยง่าย

สำหรับการวินิจฉัยการเป็นภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมียนี้เบื้องต้นจะมีการทดสอบเลือด โดยแพทย์จะนำตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมาตรวจสอบว่าอยู่ในกลุ่มของผู้

ป่วยธาลัสซีเมียหรือไม่ เมื่อพบว่าเกิดภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการรักษา ซึ่งในปัจจุบันสามารถทำได้ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้น

กำเนิดเม็ดเลือดจากผู้อื่น ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้กับเด็กบางรายเท่านั้น ส่วนการรักษาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะเป็นการรักษาตามอาการและสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการให้เลือด การทำคีเลชั่นเพื่อกำจัดธาตุเหล็กเกินขนาด โดยทั้งนี้แพทย์จะทำการพิจารณาวิธีการรักษาโรคให้เหมาะกับผู้ป่วยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับคนที่ต้องการป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ที่ถูกถือได้ว่าเป็นการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม วิธีการที่ป้องกันได้ดีที่สุดคือควรปรึกษาแพทย์ก่อนหากต้องการ

มีลูก และเพื่อทำการคัดกรองว่าคู่สามีภรรยามีพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ ก็จะพอสามารถควบคุมได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ว่าจะมีความคิด

เห็นอย่างไร
ปรับปรุงเมื่อ: 2020-03-01

สินค้า
E-mail: [email protected]  Mobile : 0906545829   คุณ เปรมภูริศวร์

เว็บไซต์นี้ทำเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางธุรกิจของสมาชิกเท่านั้น เว็บไชต์นี้ ไม่ใช่เว็บไชต์ของบริษัท Thegems เป็นเวปไซต์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สินค้าอุปโภค บริโภค thegems เปิดรับสมัครตัวแทน จำหน่ายทั่วประเทศ

สถิติเว็บไซต์ :  269839         เข้าชมวันนี้ : 28